Podatek VAT dla przedsiębiorców po 1 stycznia 2015 r.

 • Moduł 1:

  Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku VAT

 • Moduł 2:

  Moment powstania obowiązku podatkowego

 • Moduł 3:

  Sposoby i warunki określania miejsca świadczenia przy dostawie towarów, WNT, imporcie towarów i świadczenia usług

 • Moduł 4:

  Sposoby i warunki odliczenia i zwrotu podatku VAT

 • Moduł 5:

  Obowiązki o charakterze administracyjnym, ewidencyjnym, sprawozadwczym i związanym z zapłatą podatku ciążące na podatnikach w ramach rozliczania podatku VAT

 • Moduł 6:

  Szczególne procedury w podatku VAT dotyczącedrobnych przedsiębiorców; rolników ryczałtowych oraz świadczenia usług turystyki

 • Moduł 7:

  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości

 • Moduł 8:

  Ulga na złe długi

 • Moduł 9:

  Odliczenie podatku naliczonego od samochodów osobowych

 • Moduł 10:

  Test końcowy