Pracodawcy RP za wzmocnieniem rangi doradcy podatkowego

 

Pracodawcy RP popierają działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych, podejmowane w celu utrwalenia wizerunku doradcy podatkowego, jako osoby zajmującej się profesjonalnie reprezentacją  podatników w sprawach podatkowych.

 

Wzmacnianie wizerunku zawodu doradcy podatkowego jest działaniem potrzebnym, ponieważ promuje powierzanie spraw z tak skomplikowanej dziedziny prawa jaką jest prawo podatkowe odpowiednio przygotowanym do tego osobom wykonującym swój zawód w sposób profesjonalny. Dla każdego przedsiębiorcy sprawą priorytetową powinno być zapewnienie sprawowania pieczy nad kwestiami podatkowymi osobie doświadczonej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje, które zagwarantowane są przez egzamin na doradcę podatkowego oraz obowiązek stałego uzupełniania wiedzy w zakresie prawa i procedury podatkowej.

Dobrym pomysłem jest promowanie zawodu doradcy podatkowego jak również wprowadzenie tóg dla doradców podatkowych, ponieważ podniesie to prestiż doradców podatkowych, jako pełnomocników reprezentujących swoich klientów przed Sądem. Obecni doradcy podatkowi są w pewnym deprecjonowani mimo, że ich wiedza w zakresie prawa podatkowego i procedury podatkowej stoi na bardzo wysokim poziomie co w pełni legimityzuje  ich rolę w reprezentacji Strony przed Sądem.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej