O Komitecie


Organizacja Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej – dostrzegając potrzebę wspierania pożądanych przez przedsiębiorców przemian systemowych i funkcjonalnych w obszarze prawa podatkowego – powołała Komitet Podatkowy Pracodawców RP. 

 

Komitet Podatkowy, stanowi zespół doradczy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Jego głównym celem jest poddawanie pod publiczną debatę założeń projektowanych regulacji prawno-podatkowych oraz wskazywanie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, które mogłyby przyczynić się do ich rozwoju gospodarczego. Debacie towarzyszy ocena merytoryczna oraz argumenty wskazujące na ratio legis proponowanych aktów prawa. Poprzez podjęcie konsultacji społecznych władza publiczna jest zobowiązana do analizy wyników ukształtowanych w ramach dialogu społecznego, a także do ujawnienia wniosków wynikających z tej debaty.

Ponadto, mając na celu dbałość o stabilność rozwiązań prawnych i respektowanie zasady pewności prawa podatkowego, Komitet Podatkowy podejmuje działania prewencyjne polegające na przedstawianiu konstruktywnych rozwiązań, jak również wskazywaniu właściwego kierunku zmian w prawie podatkowym.

Przedsiębiorcy muszą mieć gwarancje, że prawo podatkowe będzie im stwarzało możliwości odpowiedniego planowania działalności gospodarczej. Ustawodawca nie powinien zaskakiwać przedsiębiorców coraz to nowszymi regulacjami, zwłaszcza wtedy, gdy zmieniają się na ich niekorzyść.

 

Realizacja tych zadań będzie się opierała o naczelną ideę Organizacji – tworzenia państwa przyjaznego pracodawcom.