Konsultacje aktów prawnych

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego Rady i Europejskiej Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący planu działania w sprawie VAT

Rodzaj dokumentu: Komunikat Komisji
Wnioskodawca: Komisja Europejska
Zakres: VAT
Termin Konsultacji: 25.04.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 25 kwietnia 2016 r.Powrót