Aktualności

 

Resort rozwoju zapowiada wprowadzenie przepisów dyscyplinujących dłużników zalegających z płatnościami powyżej 120-stu dni. To dobre rozwiązanie, ale należy pamiętać, że dłużnik dłużnikowi nierówny.

Czytaj więcej


Dobiegają końca konsultacje podatkowe Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie stworzenia listy przesłanek należytej staranności. Chodzi o to, by podatnik korzystający z odliczeń VAT wreszcie wiedział dokładnie jakie wymogi musi spełnić, aby nie zostać posądzonym przez fiskusa o brak staranności – i w konsekwencji  pozbawionym prawa do zwrotu.

Czytaj więcej


Przedsiębiorcy i przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Finansów dyskutowali nad propozycją wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT, czyli tzw. split-payment. Przedstawiciele resortu wyjaśnili niektóre wątpliwości związane z tym rozwiązaniem i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zapowiedzieli istotne zmiany w projekcie ustawy.

Czytaj więcej


Obecnemu rządowi nie sposób odmówić aktywności w dążeniu do uszczelnienia systemu podatkowego. Kolejnym narzędziem w tej walce ma być split-payment, czyli model podzielonej płatności podatku VAT. Ta pogoń za dodatkowymi wpływami do budżetu odniesie jednak odwrotny skutek. Przedsiębiorcy alarmują bowiem, że split-payment pozbawi ich płynności finansowej.

Czytaj więcej


Komisja Europejska wydała oficjalne stanowisko kwestionujące prawidłowość tzw. podatku handlowego. Potwierdziły się więc pojawiające się od kilku tygodni doniesienia, że nowa danina nie zostanie zaakceptowana przez KE. Taki rozwój wypadków Pracodawcy RP przewidywali już na etapie konsultacji społecznych.

Czytaj więcej


Dostrzegamy poprawę w podejściu administracji skarbowej do przedsiębiorców, ale zostało jeszcze wiele do zrobienia. Dopiero kiedy wywalczona między innymi przez Pracodawców RP klauzula in dubio pro tributario będzie powszechnie stosowana, będzie można mówić o prawdziwej zmianie mentalności urzędników – ocenił Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski na spotkaniu przedsiębiorców z Pawłem Cybulskim, zastępcą szefa Krajowej Administracji Skarb

Czytaj więcej


Pomysł dostarczania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej codziennych wyciągów z kont przedsiębiorców prawdopodobnie zostanie porzucony. Był on elementem projektu zmian w Ordynacji podatkowej. Teraz jednak Ministerstwo Finansów – według nieoficjalnych informacji – rezygnuje z prac nad tym rozwiązaniem.

Czytaj więcej


27 kwietnia br. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Karnego wprowadzająca  tzw. konfiskatę rozszerzoną. Jej założeniem jest zwiększenie skuteczności konfiskaty środków pieniężnych i innego mienia pochodzącego z przestępstw gospodarczych. Nowe przepisy budzą jednak spore obawy przedsiębiorców.

Czytaj więcej

 

Pracodawcy RP mają na koncie udaną akcję „Wyrwij fiskusowi bat”. Dzięki niej od 2016 roku mamy w polskim systemie podatkowym klauzulę in dubio pro tributario – czyli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. (…) Wygląda na to, że dziś ten bat trzeba samemu chwycić i świsnąć nim nad urzędniczymi głowami. A może nawet lepiej grubą lagę, żeby dobić się do głów – pisze w „Rzeczypospolitej” Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Czytaj więcej

 

Ministerstwo Rozwoju i Finansów nie przedstawiło posłom oceny skutków uszczelniania systemu podatkowego – zdaniem resortu jest na to jeszcze za wcześnie. Zdaniem Pracodawców RP zmiany idą w dobrym kierunku, ale niepokojący jest brak ochrony rzetelnych przedsiębiorców nieświadomie uwikłanych w skomplikowany system wyłudzeń.

Czytaj więcej