Seminarium „Opodatkowanie dotacji unijnych”


Zapraszamy Państwa na seminarium zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którego celem jest omówienie kwestii opodatkowania dotacji unijnych i problemów z nim związanych. W roli prelegentów wystąpią między innymi przedstawiciele Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

 

W trakcie seminarium prelegenci omówią temat dotacji unijnych, jako instrumentu realizacji polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej w okresie programowania 2014-2020 i wyjaśnią główne problemy podatkowe związane z dotacjami unijnymi na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych oraz ustawy o VAT. Następnie, w trakcie panelu dyskusyjnego, eksperci przedstawią wybrane zagadnienia dotyczące opodatkowania dotacji unijnych podatkami dochodowymi i podatkiem VAT, jak również poruszą temat rachunkowego ujęcia dotacji unijnych.

 

Seminarium organizowane jest w ramach projektu Opodatkowanie dotacji unijnych - ocena regulacji prawnych oraz identyfikacja głównych problemów występujących w praktyce i analiza możliwości ich rozwiązania, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem seminarium:Załączniki